NEDEN OTİZM ATÖLYESİ

Otizm yaşamın ilk 3 yılında açığa çıkan, erkek çocuklarda kız çocuklarına göre 5 kat fazla görünen, her yeni doğan 68 çocuktan birini etkileyen, nörogelişimsel bir bozukluktur. Kesinlikle bir hastalık değildir. Nedeni tam olarak belirlenememekle birlikte, eğitim dışında herhangi iyileştirici bir bilimsel müdahalesi, tedavisi yoktur. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) görüşü de bu yöndedir.(DSM V)

Otizm (Otizm Spektrum Bozukluğu) çok geniş bir yelpazedir. Bu nedenle otizmli bireylerin performanslarının ölçülebilir ve gözlenebilir şekilde değerlendirilip eğitsel ihtiyaçlarının iyi belirlenmesi ve onlara özgü bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanması gerekmektedir. Bu programda yer alan amaçlar doğrultusunda bireye özgü eğitim öğretim yöntemleri ve araç-gereçleri ile uygulama yapmak gereklidir.

Yıllarca otizmli bireyler için, okul öncesi eğitim öğretim dönemine yönelik hazırlanmış araç-gereçlerin kullanılması öğrenme ve genellemede büyük sınırlılıkları beraberinde getirmekteydi. Bu nedenle bu alanda uzmanlaşmış eğitimciler olarak, otizme yönelik eğitim materyalleri üretmek için Otizm Atölyesi’ni kurmaya karar verdik. Atölyemizi bu bilgiler doğrultusunda incelemenizi dileriz.

Materyallerin üretiminde, yenilikçi özel eğitim yaklaşımlarından esinlenmeye özen gösterdik.Uygulamalı Davranış Analizi’nin yanı sıra, doğal oyunlara yönelik içerisinde çoklu amaç barındıran yapıların gelişimini temel aldık. Her materyal için video destekli sunularla, özverili anne babaların evde de uygulama yapabilmelerini sağlamaya çalıştık.

Ürünlerin üretiminde mümkün olduğunca doğal ve sağlığa zararı olmayan malzemelerin kullanımına özen gösterdik. Biliyoruz ki yaşamdaki en büyük varlıklarımız, çocuklarımız…